پيام‌‌ رهبر‌ معظم ‌انقلاب ‌درپي‌هتك‌حرمت قرآن شريف:
دولت آمريکا بايد عوامل اصلي اين جنايت بزرگ را به گونه‌اي شايسته به مجازات برساند
 در پي اهانت نفرت انگيز به قرآن شريف در آمريکا، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام مهمي به ملت ايران و امت بزرگ اسلام، حلقه هاي صهيونيستي درون دولت آمريکا را طراحان اصلي اين توطئه مشمئز کننده خواندند و با تشريح اهداف پشت پرده کينه توزيهاي صهيونيستها نسبت به اسلام و قرآن تأکيد کردند: دولت آمريکا براي اثبات ادعاي خود درباره دخالت نداشتن در اين توطئه، بايد عوامل اصلي اين جنايت بزرگ و بازيگران ميداني آن را به گونه اي شايسته به مجازات برساند.